• Med självtestning kan du testa ditt PK(INR)-värde när och var du vill

Riskfaktorer för människor som tar blodförtunnande läkemedel

Risk_factors_photo

Alkohol påverkar INR-värdena

Stora kvantititeter alkohol har en koagulerande effekt. Kroniskt intag av alkohol, har dock motsatt effekt, det vill säga blodets koaguleringsförmåga minskar. Alkohol bör intas med måttlighet. Fråga alltid din läkare om råd.

Interferens vid testning med CoaguChek-system

Hematokritvärde utanför standardintervallet (25–55 %) kan interferera med ditt CoaguChek XS-resultat.  Tillstånd som exempelvis polycytemi eller anemi, dvs. cancer eller järnbrist kan påverka ditt INR.

Lupusantikoaguleringsmedels-INR onormalt högt: Närvaro av antifosfolipidantikroppar (APA) t.ex. Lupus-antikroppar (LA) kan leda till förlängd koaguleringstid, dvs. förhöjda INR-värden. En jämförelse med en APA-insensitiv laboratoriemetod rekommenderas om närvaro av APA är känd eller misstänkt.

Undvik oregelbundet intag av grönsaker och annan mat som är rik på vitamin K.

Maten som listas härunder tillhör de sorter som är rika på vitamin K och bör ätas med försiktighet (undvik att äta stora mängder ena dagen och inga alls nästa dag):

  • Fisk, lever, spenat, kål, blomkål, grönkål, broccoli och brysselkål.

Örtprodukter (örtteer) kan också påverka ditt PK(INR). Det kan även vitaminer och mineraler, homeopatiska mediciner, traditionella – t.ex. kinesiska – mediciner, probiotika och näringstillskott, t.ex. aminosyror och essentiella fettsyror göra.

För bättre kontroll av ditt PK(INR) kan självtestning utföras när det passar dig, med hjälp av din egen CoaguChek® XS-mätare, med tillstånd från din läkare.