• Med självtestning kan du testa ditt PK(INR)-värde när och var du vill


Jag vet mitt värde

CoaguChek_outside_activity_story_LRDin hälsa är viktig. Att känna till dina PK(INR)-värden hjälper dig att bättre hantera din blodproppsförebyggande behandling, vilket ger trygghet och livskvalitet.

Att dessutom förstå den inverkan som kost, motion och livsstil kan ha på blodets koagulationsförmåga gör att du kan ytterligare förbättra din kännedom om hur du skall sköta dina behandling. Det ger dig mer delaktighet, trygghet och livskvalitet.