Självtestning – Frågor och svar

Visa mer | Visa mindre
1. Vilka är fördelarna med självtestning av PK(INR)
  • Du blir mer delaktig i din behandling.
  • Gör det enklare att vid behov, till exempel vid förändrad kost eller andra vanor, utföra tester oftare, vilket kan göra att du får bättre kontroll över dina värden och därmed minska risken för komplikationer av behandlingen, som exempelvis blodpropp eller blödning.
  • Gör det enklare att anpassa din läkemedelsdos mer noggrant, så att den blir helt rätt för dig.
  • Kräver inte blodprovstagning: en droppe blod från fingertoppen räcker
  • Ger dig frihet att njuta av ett mer oberoende liv; hemma, på jobbet – överallt!
  • Minskar antalet resor till sjukhuset eller vårdcentralen för testning
  
2. Hur ofta bör jag utföra ett test?

Din läkare eller personalen på din antikoagulationsmottagning ger dig rekommendationer om hur ofta och i vilka situationer du bör ta ditt prov. Många användare testar en gång varannan vecka eller till och med en gång i veckan.

3. Vad är INR (International Normalised Ratio)?

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att INR används som ett sätt att mäta och rapportera resultaten från blodkoaguleringstester. International Normalized ratio (INR) utvecklades av Förenta Nationerna och är den globalt accepterade mätningen av den tid det tar för ditt blod att koagulera.

4. Vad innebär ett INR-värde på 1 eller 2?

En person som inte använder något antikoaguleringsmedel (orala antikoaguleringsmedel) har vanligen ett INR-värde på 1. Ett uppmätt INR-värde på 2 innebär att det tar dubbelt så lång tid för blodet att koagulera. Följaktligen tar det tre gånger så lång tid med ett INR på 3.

Det innebär att ju högre INR-värde, dvs. förlängd koaguleringstid, desto mer hämmas möjligheten för blodet att koagulera.

5. Vad innebär terapeutiskt intervall?

Den procentandel tid där dina INR-värden hamnar inom det önskade målområdet (det terapeutiska intervallet), det vill säga mellan det övre och nedre målvärdet, som fastställts av din läkare.