• Koagulation - mer information från nätet

Referenser

External_resources_photo

Flera myndigheter har utrett egenvård och självtest i blodförtunnande behandling. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en genomgång av litteraturstudier och konstaterat att egenvård är ett säkert alternativ för en grupp patienter. Se fullständig rapport i länken nedan. 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gjort en hälsoekonomisk utvärdering av egenvård och självtest vid behandling med warfarin. Myndigheten har konstaterat att egenvård jämfört med rutinsjukvård är ett kostnadsbesparande alternativ för sjukvården efter 18 månader, att den kliniska effekten och patientnyttan för egenvård och självtest och är välstuderad samt att patienter föredrar denna vårdform. Den fullständiga utvärderingen finns i länk nedan.

 

Instrumentet CoaguChek har även utvärderats av SKUP, Skandinavisk utprovning för laboratorieutrustning för primärvården, med mycket goda resultat. Se sammanfattningen från utprovningen nedan.

Visa mer | Visa mindre
SBU-rapport

Klicka på länkenhttp://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/sjalvtestning-och-egenvard-vid-anvandning-av-blodproppsforebyggande-lakemedel/

Självmonitorering av PK är säkert och tryggt vid warfarinbehandling. Utvärdering av Stockholmsprojekt med patientutbildning.

ftp://159682_sm@ftp.rochedokument.se/pc/Poster_CoaguChek_Karolinska_Institutet.pdf