• Det enkla sättet att ta reda på sitt värde

    CoaguChek® XS  

CoaguChek® XS

CoaguChek XS system with strips and Softclix LR
CoaguChek Close up_ Private Travelling LR3

CoaguChek® XS är ett användarvänligt instrument som används vid kontroll av blodförtunnande läkemedel, så kallade antivitamin K-läkemedel. 

Det fastställer PK(INR)-värdet (Protrombinkomplex, International Normalized Ratio) från en droppe kapillärt helblod, som man får genom ett enkelt stick i fingret. Metoden är enkel, exakt och tillförlitlig. 

Med CoaguChek® XS kan du testa dig hemma, i skolan, på jobbet eller semestern.

 

Snabba, tillförlitliga resultat

  • Noggranna PK(INR)-resultat på en minut
  • Inbyggd kvalitetskontroll kontrollerar varje teststicka automatiskt
  • God överensstämmelse med den metod för mätning av PK(INR) som används på sjukhuslaboratorier i Sverige (Owren PT) 
 
 
 
 
Enkelt blodprov i fingret
 
De flesta föredrar att ta sitt prov med en liten droppe blod (endast 8 μl) som tas genom ett stick i fingret, istället för med nål från ett blodkärl i armen.

 

Förbättrade patientresultat

Möjligheten att testa själv och att ta ditt blodprov vid behov ger möjlighet till bättre kontroll över din blodförtunnande behandling och bättre livskvalitet. .1

 

 

Referenser
  1. Heneghan, et. al (2006). Lancet, 367; 404-411.

Mätning & provtagning
Mätprincip Amperometrisk (elektrokemisk) bestämning av PK(INR)-värde efter aktivering av koagulation med humant rekombinant tromboplastin
Användargränssnitt Enkelt användargränssnitt med ikonbaserad LCD-skärm och knapp för   On/Off-, Mem- och set
Provapplikation Provet tillförs på en teststicka utanför mätaren.
Driftförhållanden
Temperatur +15 °C till +32 °C (59 °F till 90 °F)
Fukt och höjd 10 - 85% - 4300 m ö h
Placering - Alternativ 1: Placera mätaren på en jämn yta, fri från vibrationer
- Alternativ 2: Håll mätaren i handen, så att den är i horisontalläge
Mätintervall INR: 0. 8 - 8.0
Minne 100 testresultat med tid och datum
Gränssnitt Infraröd
Effekt Batteri fyra 1,5V alkaliska AAA-batterier
# tester per uppsättning batterier Upp till 300 tester eller 2 år
Storlek 138 x 78 x 28 mm
Vikt 127 g (utan batterier)
Provmaterial
Provtyp Färskt kapillärhelblod eller icke-antikoagulerat venöst helblod
Provstorlek 8 µl
Interferens Läs mer i bipacksedel för teststicka
Teststickor
ISI Cirka 1,0
Känsligt mot heparin Inte vid terapeutiska nivåer, upp till 0,8 I.U/ml för UFH och till 2 anti-Xa U/ml för LMWH 
Kvalitetskontroll

På varje teststicka genom samma kanal som blodet passerar

Hållbarhet 21 månader från produktion (+2–30 °C)

CoaguChek XS – Enkel, snabb, exakt

How_to_Use_1a

1) För in en teststicka i CoaguChek XS

How_to_Use_2a

2) Stick ditt finger med en Roche Softclix-lansett


How_to_Use_3a

3) ... placera en droppe blod på teststickan

how_to_use_4

4) Efter ungefär en minut läser du av resultatet på CoaguChek XS-skärmen


Vill du ha en mer ingående beskrivning av hur testningsproceduren går till kan du titta på CoaguChek XS-instruktionsvideon nedan.  


Större | Mindre
1.Hur ofta rekommenderas man ta provet?

Din läkare eller personalen på din antikoagulationsmottagning ger dig rekommendationer om hur ofta och i vilka situationer du bör ta ditt prov. Många användare testar en gång varannan vecka eller till och med en gång i veckan.

2. Vad är tid i terapeutiskt intervall (time in therapeutic range, TTR)?

Den procentandel tid där dina INR-värden hamnar inom det önskade målområdet (det terapeutiska intervallet), det vill säga mellan det övre och nedre målvärdet, som fastställts av din läkare.

3. Hur kan jag förbättra min tid i det terapeutiska intervallet (TTR)?

Genom att utföra tester oftare och därmed kunna anpassa medicinering bättre.

4. Behöver CoaguChek XS kalibreras?

Nej, för bara in kodchipet som medföljer teststickorna. Kalibreringsinformationen finns inlagd i kodchipet och överförs automatiskt till instrumentet.

5. Vad gör jag när avläsningarna blir annorlunda jämfört med dem vid sjukhuslabbet?

Det finns olika mätmetoder för att mäta ditt PK(INR) och det kan finnas skillnader mellan olika sjukhuslaboratoriers resultat. Om du jämför dina resultat från CoaguChek XS med olika sjukhuslaboratorier kan avläsningarna i vissa fall skilja sig från sjukhusets.

Om du har frågor angående olika värden, kontakta din behandlande läkare eller din AK-mottagning. Om du har frågor om ditt CoaguChek XS-instrument kontakta din lokala kundsupport, telefon 020-456 500.

6. Varför kan jag inte utföra en kvalitetskontroll med flytande material?

Mätaren har en intern kvalitetskontroll, kvalitetskontroller med flytande material behövs inte.

7. Måste användaren köra testet omedelbart efter att teststickan har tagits ut från burken?

Burken kan lämnas öppen i upp till 10 minuter. Om teststickan lämnas utanför burken för länge så att teststickan påverkas, kommer detta att upptäckas av CoaguChek XS inbyggda kvalitetskontroll och ett felmeddelande att visas.

8. Varför är det viktigt att byta ut kodchipet?

Det är viktigt att ha rätt kodchip insatt som matchar koden för remsorna som du använder. Kodchipet innehåller viktig kalibreringsinformation för mätaren för att du ska kunna köra ett test.

9. Vad händer om blod appliceras innan teststickesymbolen och den blinkande ikonen med en bloddroppe visas på skärmen?

Ett felmeddelande (error 4) visas på skärmen