• Det enkla sättet att ta reda på sitt värde

    CoaguChek® XS  

Köp- & supportinformation för CoaguChek XS

 

Hur du skaffar en CoaguChek XS

I Sverige finns det idag flera tusen personer som använder CoaguChek XS för egenvård och självtest. Runt om i världen är det flera hundra tusen användare av CoaguChek XS.

Om du är intresserad av att sköta din egenvård och självtest kan du ta upp det med din läkare. Om du och din läkare kommer fram till att egenvård och självtest passar för dig, skriver din läkare en remiss till närmaste utbildningscentra. Länk till utbildningscentra i Sverige för egenvård och självtest.

Efter genomförd utbildning får du antingen en mätare av ditt landsting/region eller möjlighet att köpa en mätare själv.

 

Landsting och regioner som erbjuder egenvård och självtest

Allt fler landsting och regioner fattar politiska beslut som gör det möjligt för patienter att sköta sin blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest. Idag tillhandahåller följande landsting och regioner subvention av PK(INR)-mätare:

Stockholms läns landsting

Landstinget i Kalmar län

Norrbottens läns landsting

Landstinget Sörmland 

Landstinget i Uppsala län 

Landstinget i Värmland

Västerbottens läns landsting

Region Örebro län

 

Att köpa CoaguChek XS patientmätare

För dig som bor i ett landsting eller en region som ännu inte subventionerar egenvård och självtest kostar instrumentet 6.500 kr (inklusive moms) att köpa. Teststickor och lansetterna är kostnadsfria hjälpmedel som hämtas på apoteket med recept (hjälpmedelskort) från utbildningen eller från din behandlande läkare.