• Med självtestning kan du testa ditt PK(INR)-värde när och var du vill

Leva med blodförtunnande behandling - kost

Matlagning

Blodförtunnande läkemedel av typen antivitamin K-läkemedel (”AVK-läkemedel”) sänker halten av vitamin K i blodet vilket gör att det tar längre tid för blodet att koagulera. 

Många människor som behandlas med orala antikoagulerings-medel, undrar om de bör begränsa mängden vitamin K i maten, vilket kan minska effektiviteten hos deras warfarin. Det finns dock inget som styrker att intag av färre grönsaker utgör någon fördel.

 

Patienter som får AVK-läkemedel avråds från dramatiska förändringar i dieten, till exempel att gå från en kosthållning med få grönsaker till en strikt vegetarisk eller vegansk diet med mycket grönsaker.

Den som vill göra en förändring av detta slag bör göra täta kontroller av sitt PK(INR) under den period när dieten ändras.

Kom ihåg att grönsaker (alla sorter) och frukt bör ingå i din diet, precis som för människor som inte får AVK-läkemedel. Konsekvens i fråga om grönsaksintag i kombination med rätt dosering av AVK-läkemedel är vägen till en god PK(INR)-balans, med mat som är hälsosam för hjärtat.  En hälsosam och varierad kost följt av AVK-behandling som justerats efter dina personliga behov är av största vikt.  Regelbunden testning är till hjälp för din vårdgivare för att kunna göra korrekta justeringar av dosen.