Om AVK-läkemedel

 

Läkemedlen som kallas AVK-läkemedel har använts i mer än 60 års tid. Läkare känner väl till deras effekt och säkerhetsprofil.

För den som behandlas med AVK-läkemedel är det viktigt att blodets koagulationstid hålls inom det intervall som läkaren har angivit, det vill säga att patientens PK(INR)-värde hålls inom terapeutiskt intervall. Den som behandlas med AVK-läkemedel kan behöva ta läkemedlet i några få veckor, i månader eller kanske resten av livet. Men oavsett hur länge, måste PK(INR) mätas regelbundet, och det är där INR-självtestning är en stor fördel.

Och kom ihåg – du är långtifrån ensam. Det finns mer än 6 miljoner människor runt om i världen som använder AVK-läkemedel för långtidsbehandling.