• Med självtestning kan du testa ditt PK(INR)-värde när och var du vill

Självtestning vid blodförtunnande behandling


Fler och fler människor som tar blodförtunnande läkemedel upptäcker fördelarna med självtestning med CoaguChek® XS. 

Över 190 000 svenskar får behandling med blodförtunnande läkemedel som minskar blodets koagulationsförmåga och på så sätt minskar risken för blodproppar. De flesta tar så kallade AVK-läkemedel (Antivitamin-K-läkemedel) där behandlingens effekt måste kontrolleras regelbundet genom att med ett blodprov mäta sitt PK(INR).

De flesta går till sjukvårdsmottagningar för att ta sina PK(INR)-prov. Många fler än idag skulle kunna ta sina prov hemma med en egen mätare, på samma sätt som diabetiker mäter sitt blodsocker. Metoden kallas självtestning och finns i Sverige sedan många år. Idag finns utbildning i självtestning på flera sjukhus i landet.

På denna hemsida får du information om hur självtestning går till och hur du kan gå tillväga för att skaffa en egen mätare. Kontakta din läkare för bedömning. Om det är aktuellt med självtestning får du en remiss till en utbildning där du får lära dig mer om din behandling.

Utbildningen är enkel och du kommer snabbt in i en rutin. Du kommer att känna att du har bättre kontroll över din behandling, du kommer inte längre vara bunden av sjukvårdsbesök och du kommer att kunna styra över ditt liv!

Patienter som självtestar kommenterar ofta hur mycket kontroll de känner att de har, eftersom de upptäcker hur kost, sömn, alkohol etc. kan påverka deras PK(INR)-nivåer. De börjar förstå sin kropp och hur den klarar av vardagen.

Klicka på det här avsnittet om du vill se mer om de orsaker som kanske kräver att du får blodförtunnande läkemedel. Eller ladda ner broschyren för att lära dig mer om självkontroll.